Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » » Karta Dużej Rodziny: coraz bliżej
Karta Dużej Rodziny: coraz bliżej
Karta Dużej Rodziny: coraz bliżej
2012-06-28

 

Błonie, 23 maja 2012 r.

 

Notatka ze spotkania w Urzędzie Miasta Błonie w dniu 21 maja 2012 r.

       1. Uczestnicy

Urząd Miasta:

Pan Sekretarz Przemysław Kubicki.

Koło ZDR Trzy Plus:

 1. Pani Joanna Krupska, Prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus;
 2. Pani Małgorzata Domżał-Bocheńska, Przewodnicząca Koła ZDR3+ w Błoniu;
 3. Pan Łukasz Kudlicki,  Wiceprzewodniczący Koła ZDR3+ w Błoniu;
 4. Pan Sławoj Marek Tomczyk,  Sekretarz Koła ZDR3+ w Błoniu.

2. Przebieg spotkania

Przedstawiciele ZDR Trzy Plus przedstawili cele działania stowarzyszenia i założenia projektu Karta Dużej Rodziny.  Przedstawione zostały rozwiązania, które już są wprowadzone w innych gminach i miastach, a także zaproponowano pakiet usług świadczonych przez Gminę Błonie w ramach Karty Dużej Rodziny w Błoniu, takie jak:

                - zniżki w opłatach za zajęcia oferowane przez Centrum Kultury (w tym kino);

                - zniżki w opłatach za przedszkola (dot. Opłat za pobyt ponadnormatywny);

                - zniżki w opłatach za korzystanie za wodę.

Przedstawiciele ZDR3+ przekazali materiały dotyczące programu Karta Dużej Rodziny w Gdańsku. Przekazali także informację o potrzebie dołączenia podmiotów prywatnych do tego programu. W tej sprawie ZDR3+ liczy na pomoc Urzędu Miasta, który ma techniczne możliwości skontaktowania się z potencjalnymi zainteresowanymi firmami i przybliżenia im idei Karty Dużej Rodziny, która w przypadku tych podmiotów może przybrać charakter karty lojalnościowej (oferującej rabaty na zakupy usług i towarów), oferując korzyści finansowe również tym podmiotom (wzrost obrotów).

Przedstawiciele ZDR3+ zwrócili uwagę, że Karta Dużej Rodziny, poza wymiarem materialnym, ma charakter promocji rodziny wielodzietnej w dobie depopulacji, stanowi uznanie dla trudu rodzicielskiego i wychowawczego. Karta może stać się elementem zachęcającym młode rodziny do osiedlania się na terenie Gminy, stąd wpływa na jej społeczny wizerunek. Dlatego powinna być dystrybuowana w Ratuszu (np. przez Wydział Spraw Obywatelskich), a nie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pan Sekretarz Przemysław Kubicki zgodził się z tym wnioskiem.

Ustalenia:

 1. Pan Sekretarz Przemysław Kubicki, po zapoznaniu się z przedstawioną propozycją wprowadzenia Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych z Gminy Błonie zapewnił, że Urząd Miasta podejmie pracę nad tym rozwiązaniem. Poinformował ponadto, że pewne działania przygotowawcze prowadzi już Ośrodek Pomocy Społecznej. Sekretarz zadeklarował, że do końca maja Urząd Miasta ustali liczbę rodzin i osób (mieszkańców Gminy Błonie), które mógłby objąć projekt Karty Dużej Rodziny.
 2. Strony zgodziły się, że Kartę powinien dystrybuować WSO w Ratuszu.
 3.  Pan Sekretarz zadeklarował, że rozpozna możliwości uzwględnienie zniżek w opłatach za korzystanie z wody  jako element Karty Dużej Rodziny.  
 4. Wspólnie z Kołem ZDR 3+ Urząd Miasta przygotuje projekt i roześle pismo do lokalnych przedsiębiorców, zachęcające do włączenia się do projektu Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie UM przeprowadzi spotkania informacyjno-promocyjne z podmiotami gospodarczymi, zachęcając je do udziału w projekcie.
 5. UM ustali, czy z okazji obchodów Dnia Dziecka w Błoniu będzie możliwe przeprowadzenie akcji promującej Koło ZDR 3+.
 6. UM, najprawdopodobniej w czerwcu br., zorganizuje spotkanie z Radnymi, podczas którego Zarząd Koła wspólnie z Sekretarzem Urzędu Miasta przedstawi założenia i cele Karty Dużej Rodziny w Błoniu.
 7. Na sesji Rady Miasta planowanej na lipiec 2012 r. zostanie zgłoszony przez Urząd Miasta projekt uchwały wprowadzającej Kartę Dużej Rodziny.
 8. Strony zgodziły się, że zasadnym będzie zorganizowanie w pierwszych dniach września w Centrum Kultury otwartego spotkania informacyjnego-promocyjnego na temat Karty Dużej Rodziny dla zainteresowanych mieszkańców, radnych, z udziałem Burmistrza, Sekretarza Urzędu Miasta oraz przedstawicieli ZDR3+.
 9. Strony ustaliły, że osobą do kontaktów roboczych  dla ZDR3+ w Urzędzie Miasta w dalszych pracach nad projektem Karty Dużej Rodziny będzie Sekretarz Przemysław Kubicki.

Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze, przy pełnym wzajemnym zrozumieniu.

Małgorzata Domżał-Bocheńska
Przewodnicząca Koła ZDR3+ w Błoniu

Łukasz Kudlicki, Wiceprzewodniczący Koła ZDR3+ w Błoniu

Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
9 + 2 =
Nie ma żadnego komentarza w tej wiadomości