Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » PiS Aktualności » List Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS skierowany do pracowników oświaty, rodziców i nauczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego
List Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS skierowany do pracowników oświaty, rodziców i nauczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego
List Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS skierowany do pracowników oświaty, rodziców i nauczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego
2012-06-29

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

                     Od wielu lat środowiska, dla których drogowskazem w działalności publicznej są słowa kanclerza Jana Zamoyskiego - Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie - wykazują wielką troskę o przyszłość narodowej oświaty dążąc wytrwale do zbudowania Polski naszych marzeń i oczekiwań. Za to zaangażowanie gorąco dziękuję nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkół, samorządowcom, uczniom oraz organizacjom obywatelskim rozumiejącym wagę i znaczenie procesu edukacji i wychowania dla uformowania przyszłych pokoleń, mających stanowić o wielkości ojczyzny i państwa.

                     Każde zakończenie roku szkolnego jest okazją do refleksji i podsumowań.

W kończącym się właśnie roku szkolnym 2011/2012 z wielkim  niepokojem obserwowałem brak spójnej polityki edukacyjnej, zaniedbywanie dialogu ze środowiskiem oświatowym oraz dalsze niezrozumiałe wycofywanie się Państwa z odpowiedzialności za edukację.

Prawo i Sprawiedliwość oraz sprzymierzone z nami w staraniach o dobro polskiej edukacji środowiska stanowczo sprzeciwiają się zmianom w wyniku których usuwane są z systemu oświaty kolejne elementy, stanowiące o jego spójności.  Masowe likwidowanie szkół, socjotechniczne eksperymenty na najmłodszych dzieciach, komercjalizacja zadań opiekuńczych szkoły, zarzucenie koncepcji szkoły jako miejsca, w którym edukuje się i wychowuje poprzez stawianie wymagań uczniom, rezygnacja z budowania pozycji nauczyciela jako autorytetu i osoby obdarzonej prerogatywami wychowawczymi to tylko niektóre przykłady uzasadniające nasz krytycyzm. Zdecydowanie nie godzimy się na negowanie roli patriotyzmu oraz wyszydzanie wartości wspólnoty narodowej jako źródła siły społeczeństwa.

      Szczególnie doceniamy obywatelskie inicjatywy środowisk sprzeciwiających się naruszaniu prawa jednostki do prywatności i gromadzeniu w Systemie Informacji Oświatowej danych wrażliwych uczniów, a także działania w obronie nauczania historii podejmowane w dramatycznej formie głodówki przez dawnych opozycjonistów i osoby cieszące się niekwestionowanym autorytetem moralnym.

Wyrażając szacunek dla tych dokonań życzę Państwu niezłomności w dążeniach ku naprawie polskiej  oświaty oraz wspaniałego letniego wypoczynku, pozwalającego, z nową energią kontynuować pracę na rzecz budowania nowoczesnego systemu edukacji narodowej.

                                                                                   Z poważaniem
                                                                    
                                                                                             Mariusz Błaszczak
                                                                                                        -//-
                                                                          Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS
 

 

Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
9 + 2 =
Nie ma żadnego komentarza w tej wiadomości