Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » PiS Aktualności » Komitet Prawo i Sprawiedliwość w Błoniu ZAPRASZA !
Komitet Prawo i Sprawiedliwość w Błoniu ZAPRASZA !
Komitet Prawo i Sprawiedliwość w Błoniu ZAPRASZA !
2013-07-08

 

 DEKLARACJA

SPOŁECZNEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW

ROCZNICY 11 LIPCA

 

Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej było jedną z najstraszniejszych zbrodni w historii narodu polskiego. Te tragiczne wydarzenia wspominamy 11 lipca w rocznicę wołyńskiej "krwawej niedzieli", kiedy równocześnie wymordowano Polaków w 99 miejscowościach na Wołyniu.

Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 Lipca stawia sobie za cel godne uczczenie pamięci ofiar i uszanowanie ich rodzin, pośród których żyją jeszcze świadkowie tortur i zabójstw swoich najbliższych, przywrócenie świadomość społecznej o zagładzie ludności cywilnej w województwach: wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim, poleskim i lubelskim, o zbrodni dokonanej na obywatelach polskich przez ich sąsiadów, obywateli polskich – członków szowinistycznych formacji OUN-UPA, 14 Dywizji SS "Galizien" oraz policji ukraińskiej przy współudziale ludności chłopskiej i części kleru grekokatolickiego. Prawie pięć tysięcy miejsc, prawie dwieście tysięcy bezbronnych ofiar wciąż czeka na upamiętnienie, a tysiące żyjących – na przywrócenie prawdy historycznej o planowym i okrutnym likwidowaniu narodu polskiego. Uważamy za swój obowiązek przestrzeganie młodego pokolenia przed wpływem i skutkami ideologii opartej na nienawiści i pogardzie dla człowieka. 

Przez lata państwo polskie nie objęło opieką psychologiczną rodzin ofiar. Ocaleni z pogromów z trudnością mówili o tym, co widzieli. Traumę rodziców i dziadków wyniesioną z doświadczeń II wojny odziedziczyli ich potomkowie. 

Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 Lipca zaprasza do współpracy. Solidarność z  ofiarami i ich rodzinami jest naszym wspólnym obowiązkiem.  

 

PROGRAM OBYWATELSKICH

OBCHODÓW 70. ROCZNICY LUDOBÓJSTWA

NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ

11 LIPCA 2013 r. W WARSZAWIE

 

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, wspierając niniejszą inicjatywę,  zaprasza na otwarcie wystawy pt. Ludobójstwo dokonane na obywatelach polskich przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Kresach Południowo Wschodnich II Rzeczypospolitej. Godz. 11.30 gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 w Warszawie (przejście pomiędzy gmachem głównym, a Nowym Domem Poselskim, przy sali konferencyjnej).                   

12:00  Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży w Warszawie.

13:30  Marsz Pamięci z Pl. Trzech Krzyży, ul. Nowym Światem,  ul. Krakowskim Przedmieściem do Pl. Zamkowego. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową umieszczoną na Domu Polonii ul. Krakowskie Przedmieście 64, przemówienia okolicznościowe, zaprezentowanie stowarzyszeń kresowych, zaproszenie do udziału w imprezach towarzyszących.

16:00 Koncert Pamięci – pierwszy raz od okresu przedwojennego zostaną przypomniane polskie melodie z Wołynia i z Podola. To wkład młodych kompozytorów i  wykonawców w uczczenie pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich. Zapewne Kresowianie ze wzruszeniem wysłuchają piosenek z ojczystych stron. Zobaczymy Teatr Muzyczny Od Czapy, Marcina Styczenia, Piotra Bajusa, Lecha Makowieckiego, który wykona znaną balladę "Wołyń 1943". Na telebimach będzie wizualizacja fotografii ofiarowanych przez rodziny pomordowanych. Prowadzenie – Wojciech Reszczyński. 

18:00 zakończenie oficjalnych obchodów w Warszawie na Placu Zamkowym. 

 


 

Telewizja Polska,  w związku z obchodami 70. rocznicy ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu przygotowała specjalne programy przypominające o wydarzeniach z lat 1943-1944.

O świcie 11 lipca 1943 r. oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim pod hasłem Śmierć Lachom. Rzeź rozpoczęła się około godz. 3 rano 11 lipca 1943 od polskiej wsi Gurów. W tym roku mija 70 lat od tej masakry.

Telewizja Polska 11 i 14 lipca będzie transmitowała uroczystości, zarówno z Polski jak i z Ukrainy. 
10 lipca br. Piotr Kraśko poprowadzi specjalną debatę w programie TVP1 „Na pierwszym planie” - z udziałem m.in. prof. Timothy Snyder
a, wybitnego amerykańskiego historyka i znawcę  historii Europy Środkowo - Wschodniej, autor głośnej książki „Skrwawione Ziemie” oraz ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego. Po niej, o godz. 23.10, Jedynka wyemituje film dokumentalny w reż. Macieja Wojciechowskiego i Tadeusza Arciucha „Było sobie miasteczko”. Jest to opowieść o Kisielinie, miasteczku na Wołyniu, w którym do II wojny światowej żyło w zgodzie kilka narodowości: Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Czesi. 11 lipca 1943 roku nacjonaliści ukraińscy w brutalnym mordzie w kościele zgładzili część polskich mieszkańców. Narratorami w filmie jest rodzina Dębskich: Krzesimir Dębski, jego mama, brat, syn, bratanica. Występują także Ukraińcy - obecni mieszkańcy Kisielina. W filmie dużą rolę odgrywa muzyka Krzesimira Dębskiego poświęcona Kresom, oraz fragment jego oratorium skomponowanego dla uczczenia mordów na Wołyniu. Film zostanie wyemitowany także w TVP Historia (11 lipca, godz. 20.00).

czwartek, 11 lipca

TVP INFO

godz. 11.00 – 12.00 Poryck na Wołyniu (symboliczny cmentarz)

Msza Święta Polowa w symbolicznym miejscu spalonego kościoła. Udział wezmą m.in. duchowieństwo Wołynia, potomkowie ofiar, Wołyniacy. Homilię po polsku wygłosi biskup wołyński Stanisław Szyrokoradiuk. W Porycku 11 lipca, podczas Mszy Świętej UPA zamordowało w kościele wszystkich miejscowych Polaków.

godz. 12.00 – 13.30 Warszawa,  Plac Trzech Krzyży

Obsługa reporterska „obywatelskich” obchodów 70. rocznicy Rzezi wołyńskiej.

godz. 23.30, 04.00 „Oczyszczenie”

Film dokumentalny Agnieszki Arnold. Wśród starszych pokoleń słowo „Wołyń" budzi do dziś skurcz przerażenia i ślepą nienawiść. Wymordowanie blisko 80.000 bezbronnej ludności cywilnej zdaje się pieczętować na wieki konflikt polsko-ukraiński. Milczenie wokół tej sprawy przez blisko 50 „sowieckich" lat pogłębiło antagonizm ofiar i sprawców, co gorsza rozlewając nienawiść i odpowiedzialność na oba narody. Z historycznego punktu widzenia wzajemna wrogość Polski i Ukrainy była największym błędem politycznym tych państw mających równie silne aspiracje niepodległościowe.

TVP Historia

godz. 10.40 Notacje - Ks. bp. Jan Bagiński. Dramat na Wołyniu

Ks. biskup Jan Bagiński ur. 31 maja 1932 r. w Kamionce. W czasie II wojny światowej świadek dramatycznych wydarzeń rzezi Polaków na Wołyniu.

godz.11.00 „Zapomniane zbrodnie na Wołyniu”

„Ofiary na Wołyniu zostały zabite dwa razy: pierwszy raz od siekier Ukraińców, drugi przez wymazanie z pamięci" - tak mówi ks. Isakowicz - Zaleski, którego rodzina została wymordowana na Kresach. Lucyna Kulińska działa na rzecz ocalenia pamięci poprzez zbieranie relacji świadków zbrodni, którzy cudem uszli z życiem. Leon Popek, kolejny bohater filmu, potomek ofiar zbrodni w Ostrówkach nad Bugiem od lat organizuje pielgrzymki do miejsca kaźni swoich bliskich. Czy Polacy pamiętają o zbrodniach na Wołyniu? Jak rodziny ofiar radzą sobie z traumą tamtych strasznych zbrodni?

godz. 14.45 Bez komentarza - Rocznica zbrodni wołyńskiej 1943 - 2003

Trzyodcinkowa relacja z uroczystości obchodów 60 rocznicy zbrodni wołyńskiej na cmentarzu katolickim i prawosławnym w Paliwce na Ukrainie. Przed wojną miasteczko nazywało się Poryck. Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie Pomnika Pojednania Polsko-Ukraińskiego.

godz.15.20  „Polscy osadnicy z Wołynia we wsi Grabin”

Reporterska opowieść o wołyńskich rodzinach, które choć przeżyły czas mordów po wojnie zostały przesiedlone do Grabina.

godz.16.30, 23.10 Cafe Historia: Rzeź Wołyńska 

Goście Michała Wójcika  Mirosław Czech i Wojciechowski dyskutują o politycznym kontekście i przyczynach wydarzeń na Wołyniu w 1943 i 1944 roku.

godz.18.00 Spór o historię - Ludobójstwo na Wołyniu

Goście Macieja Zakrockiego spierają się o to jak Polacy i Ukraińcy interpretują wydarzenia na Wołyniu. Ludobójstwo czy tragedia, zbrodnia czy wydarzenia? Próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego ten spór jest naprawdę bardzo ważny.

godz. 18.40 „Czas życia, czas zagłady”

Reportaż opowiadający historię Podkamienia zwanego niegdyś Częstochową Wschodu ze względu na zabytkowy zespół klasztorny. Właśnie w nim rozegrały się tragiczne wydarzenia w marcu 1944 roku podczas, których zginęło 600 Polaków.

godz. 19.55, 01.55 „Było sobie miasteczko”

Historia Kisielina miasteczka na Wołyniu, w którym do 1943 roku Polacy, Ukraińcy i Żydzi byli zgodnymi sąsiadami. Opowieść na motywach książki ojca Krzesimira Dębskiego, który stamtąd pochodził. Narrację filmu prowadzi rodzina Dębskich.

godz. 21.00  Było, nie minęło - kronika zwiadowców historii

Adam Sikorski podróżuje po Wołyniu szlakiem nieistniejących już polskich wsi i miasteczek, rozmawia ze świadkami historii oraz tymi, którzy pragną zachować pamięć o tamtych wydarzeniach.

godz. 21.35 – Koncert Kres Kresów reż. Paweł Woldan, muzyka Krzesimir Dębski 

W widowisku słowno-muzycznym biorą udział m.in. Ewa Błaszczyk, Piotr Machalica, Wiktor Zborowski, Robert Gonera.

godz. 22.05 Kulisy PRL - Zakazana tragedia

11 lipca 1943 roku bandy UPA przy udziale ludności ukraińskiej zaatakowały polskie wsie na Wołyniu, wymordowano kilkanaście tysięcy Polaków.

Ukraińskie siły polityczne widziały szansę utworzenia niepodległej Ukrainy na linii Sanu i Bugu. Wymordowano wszystkich mieszkańców wsi Obórki. Polacy  starali się bronić. Komenda Wołyńska AK próbowała organizować oddziały samoobrony, bilans polskich strat na Wołyniu jest przerażający.

godz. 23.35 „Dwa oblicza Wołynia”

Dwa oblicza Wołynia: ten wojenny zapisany w pamięci jako miejsce zbrodni sowieckich, niemieckich i ludobójstwa dokonanego przez sąsiadów ukraińskich na cywilnej ludności polskiej tylko dlatego, że byli to Polacy i współczesny - region otwarty na kontakty z Polską w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej i oświatowej.

godz. 00.10 „Podole w ogniu”

Stowarzyszenie Parlamentarzystów Ludowych w ramach upamiętnienia 60. rocznicy rzezi dokonanej przez OUN - UPA na ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej zorganizowało promocję książki pt. „Terroryzm na Podolu" Władysława Kubowa, który cudem przeżył rzeź w Berezowicy.

godz. 01.00 Notacje - o. Hieronim Warachim. „Czerwone noce na Wołyniu”

O. Hieronim Karol Warachim (1916-2011). Po przeniesieniu się do Krakowa wstąpił do klasztoru kapucynów. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1939 roku. W Wałczu protestował przeciwko obrażaniu papieża Piusa XII przez przedstawiciela władzy.

12 lipca

TVP Historia

godz.11.35 Spór o historię - Ludobójstwo na Wołyniu

W latach 40. ubiegłego wieku Wołyń stał się widownią bezprecedensowego mordu na mieszkających tam Polakach. Czemu uprawnione jest określenie tej zbrodni mianem mającej znamiona ludobójcze? Czym powodowali się ukraińscy nacjonaliści z UPA uciekając się do masowych mordów? Dlaczego do dziś jest to temat podejmowany na Ukrainie niechętnie, a w Polsce bywa kłopotliwy.

13 lipca

TVP INFO

godz. 10.00 – 11.30 – Huta Stepańska na Wołyniu (symboliczny cmentarz)

Relacja z uroczystości ekumenicznych z udziałem polskich władz państwowych. W Hucie Stepańskiej był Polski Ośrodek Oporu. Uroczystości w tym miejscu to hołd dla tych, którzy chwycili za broń. Dodatkowo w najbliższej okolicy wiele innych wydarzeń – postawienie krzyży na bezimiennych mogiłach mieszkańców spalonych wsi, poświęcenie w cerkwi tablicy pamięci Ukraińców, którzy ratowali Polaków.

14 lipca

TVP1

godz. 10.00 Transmisja Mszy św. z katedry pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku

Msza św. w intencji ofiar zbrodni na Wołyniu w 1943 r., pod przewodnictwem abp. Thomasa Edwarda Gullicksona nuncjusza apostolskiego na Ukrainie, z udziałem metropolity lwowskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego, przedstawicieli Cerkwi  greckokatolickiej i prawosławnych oraz prezydenta RP i władz Ukrainy. (Transmisja w TVP Polonia)

TVP INFO

10.00 – 12.00 – Łuck na Wołyniu (Katedra)

Relacja z uroczystości 70. rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Łucku.

 

 

Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
2 + 9 =
Nie ma żadnego komentarza w tej wiadomości