Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » » Akcja w Błoniu: Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z nas”
Akcja w Błoniu: Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z nas”
Akcja w Błoniu: Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z nas”
2013-07-20

W trzy kolejne niedziele 2,  9 i  16 czerwca na terenie parafii Św. Trójcy w Błoniu członkowie i sympatycy  Prawa i Sprawiedliwości oraz kół Żywego Różańca zbierali podpisy osób popierających Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas”.

           Inicjatywa “JEDEN Z NAS” to największa akcja PRO-LIFE w Unii Europejskiej i pierwsze wspólne działanie wszystkich organizacji broniących życia we wszystkich państwach. Jest jedną z pierwszych zarejestrowanych Europejskich Inicjatyw Obywatelskich w ramach tzw. „demokracji uczestniczącej” dla obywateli UE zagwarantowanej w Traktacie Lizbońskim. Zgodnie z art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) mieszkańcy Unii w liczbie minimum jednego miliona, mający obywatelstwo państw członkowskich, mogą zwrócić się inicjatywę do Komisji Europejskiej, w ramach jej uprawnień, z wnioskiem w sprawach, w których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga uchwalenia odpowiedniego aktu prawnego Unii.

         Przedmiotem inicjatywy “JEDEN Z NAS” jest prawna ochrona godności, prawa do życia i integralności każdej istoty ludzkiej od poczęcia, w zakresie kompetencji UE, w których taka ochrona ma szczególne znaczenie.

Główne cele jakie stawiają sobie organizatorzy tej inicjatywy obywatelskiej można ująć następująco:

1.    Embrion ludzki powinno się traktować z należytym poszanowanie jego godności i integralności.

2. UE powinna wprowadzić zakaz oraz zakończyć finansowanie wszelkich prac i działań, które prowadzą do niszczenia ludzkich embrionów, w szczególności w zakresie prowadzonych badań i zdrowia publicznego.

3. UE powinna zapewnić spójność prawa w zakresie kompetencji instytucji unijnych we wszelkich sprawach związanych z życiem ludzkich embrionów,

Podsumowując: inicjatywa “JEDEN Z NAS”  zmierza do zablokowania finansowania z budżetu Unii Europejskiej (a tym samym z naszych podatków, które tworzą budżet) aborcji i doświadczeń na ludzkich zarodkach.

Mamy ok. 620 000 z 1 000 000 głosów. Gdy zostanie zebrany 1 milion, Komisja Europejska będzie zobowiązana zorganizować wysłuchanie publiczne, w czasie którego liderzy inicjatywy przedstawią komisarzom argumenty za zmianą polityki finansowej i odpowiednich przepisów UE. Następnie Komisja kieruje sprawę do Parlamentu Europejskiego. Decyzja wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw Komisji Europejskiej we wszystkich oficjalnych językach UE.

Jak można poprzeć tę inicjatywę?

Poprzez:

1. złożenie podpisu z PESELEM pod inicjatywą na wydrukowanych formularzach ze strony: http://jedenznas.pl/wpcontent/uploads/2013/03/POLAND.pdf

2. zachęcenie do tego innych w rozmowie, e-mailem, SMS’em

3. udostępnianie materiałów inicjatywy JEDEN Z NAS na portalach społecznościowych - poinformuj na Facebooku na stronie: http://www.facebook.com/jedenznas

Podpisy składamy także przez Internet: http://jedenznas.pl/

4. Wypełnione formularze można składać w Biurze Poselskim w Błoniu, które czynne jest w poniedziałki i czwartki.

JEDEN Z NAS nie jest wyłącznie zbiórką podpisów. To międzynarodowa kampania, która stwarza szansę na  wprowadzenie  ochrony prawnej istot ludzkich najbardziej bezbronnych, bo jeszcze nienarodzonych. Nasza aktywność umacnia i odbudowuje polską i europejską kulturę szacunku dla każdego ludzkiego życia, zarazem wspiera cywilizację miłości, o której nauczał bł. Jan Paweł II Wielki.

Dzisiaj UE finansuje instytucje i działania aborcyjne z naszych podatków. Należy  to zastopować! Aktualnie Unia Europejska dotuje proaborcyjne, prywatne międzynarodowe organizacje, m.in. International Planned Parenthood Federation (IPPF), Marie Stopes International (MSI), czyli finansuje znaczną część zabójstw nienarodzonych dzieci w Afryce i w Azji oraz eksperymenty na ludzkich embrionach. Nie można zgodzić się na ten proceder i na opłacanie go ze swoich podatków!

Prawo do życia każdego człowieka jest wyrażone w przykazaniu „Nie zabijaj!” oraz w fakcie naukowym, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Uznał to Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w przełomowym orzeczeniu z 18 października 2011 r. w sprawie Brüstle  stwierdzając, że zapłodnienie jest początkiem życia ludzkiego, a człowiek w fazie prenatalnej powinien podlegać ochronie, szczególnie w aspekcie jego godności oraz integralności.

        Aborcja niszczy życie bezbronnego człowieka w okresie prenatalnym w szczególnie okrutny sposób, bez żadnego znieczulenia. Mamy nadzieję, że decydenci UE, w której, w imię szacunku do życia człowieka, zniesiono karę śmierci, praktycznie opowiedzą się za życiem  poprzez zaprzestaniem finansowania aborcji i eksperymentów na embrionach ludzkich z funduszów UE, a rodacy bł. Jana Pawła II Wielkiego będą stanowili największa grupę wśród narodów Europy popierających tę ważną inicjatywę. Nie zgadzaj się na zło! Dołącz do nas! Inicjatywę tę na początku lutego poparł papież Benedykt XVI, 12 maja Ojciec Święty Franciszek, później także Episkopat Polski.

Poczuj się obywatelem! Skorzystaj z przysługujących Ci praw!

Chronimy życie nienarodzonych.

www.jedenznas.pl

Skład Komitetu Narodowego: Jakub Bałtroszewicz (Koordynator; członek komitetu obywatelskiego i wykonawczego EIO “Jeden z Nas”), Małgorzata Mąsiorska (Catholic Voices Poland), Joanna Potocka (prawnik, publicystka), Joanna Banasiuk (prawnik), Kaja Godek (Fundacja PRO – Prawo do Życia), prof. Bogdan Chazan (MaterCare Polska), Paweł Wosicki (Polska Federacja Ruchów Obrony Życia), Mariusz Dzierżawski (Fundacja PRO – Prawo do Życia), dr inż Antoni Zięba (Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka), Olgierd Pankiewicz (prawnik), dr Tomasz Terlikowski (Fronda), Michał Baran (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Warszawa), Piotr Gładysz (Koliber dla Życia).

Autor: Michał Wysocki

Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
7 + 5 =
Nie ma żadnego komentarza w tej wiadomości