Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » » Ratuj Maluchy! Jak odroczyć sześciolatka?
Ratuj Maluchy! Jak odroczyć sześciolatka?
Ratuj Maluchy! Jak odroczyć sześciolatka?
2014-02-04

Stan prawny: 
„Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.” USTAWA Z 2009 ROKU

Zapowiadane zmiany w prawietutaj

---------------------------
Teoretycznie schemat odraczania wygląda następująco:
1) Rodzic udaje się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i prosi o zbadanie gotowości szkolnej swojego dziecka w celu odroczenia edukacji szkolnej.
2) Jeśli badanie wykaże brak gotowości szkolnej, poradnia wydaje odpowiednią opinię.
2) Rodzic idzie do dyrektora szkoły rejonowej i przekazuje wniosek o odroczenie edukacji szkolnej swojego dziecka poparty opinią z poradni.
3) Dyrektor wydaje decyzję o odroczeniu edukacji szkolnej.
4) Przedszkole powinno przyjąć dziecko, którego edukacja szkolna została odroczona.

Praktycznie sprawa jest dziś niestety bardziej skomplikowana:
1) Niektórzy dyrektorzy szkół jeszcze nie mieli okazji przyjmować wniosku o odroczenie, bo do tej pory takie przypadki były marginalne.
W związku z brakiem praktyki a co za tym idze wiedzy na temat stanu prawnego, rodzice są często wprowadzani w błąd. Np. słyszą fałszywe informacje, że wniosek o odroczenie może złożyć tylko nauczyciel przedszkola lub, że uznawane są tylko opinie poradni rejonowej.
2) Dyrektorzy są poddawani naciskom ze strony samorządu, aby nie dopuścić do tego by zbyt wielu rodziców odroczyło obowiązek szkolny sześciolatków. Rodzice dowiadują się o fałszywych ograniczeniach np. że szkoła nie honoruje zaświadczeń z poradni prywatnych. 
3) Naciskom poddawani są także pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Polecamy fragmenty listów od rodziców czytaj

---------------------------------

Starając się o odroczenie edukacji szkolnej 6latka warto zdobyć (nawet jeszcze przed rozmową w poradni psychologiczno-pedagogicznej) opinie ekspertów, np. pediatry, lekarza- specjalisty u którego leczy się Twoje dziecko, psychologa. Dzięki temu łatwiej Ci będzie uzasadnić konieczność odroczenia. Opinia lekarza jest też istotną wskazówką dla poradni. 

Przekonaj nauczycielkę z przedszkola, by napisała opinię, która pomoże Ci w odroczeniu. 

Wiele poradni publicznych wyznacza terminy badania gotowości szkolnej na maj, czerwiec a nawet na wrzesień (!). Uzasadnia to tym, że przez kilka miesięcy dziecko może dojrzeć do edukacji szkolnej. 
Jednak aby Twoje dziecko mogło pozostać w przedszkolu, zaświadczenie o braku gotowości szkolnej będzie Ci potrzebne jeszcze podczas rekrutacji do przedszkola (najczęściej w marcu). Dlatego naciskaj, żeby zaświadczenie zostało Ci wydane jak najwczesniej.
Z naszych informacji wynika, że przy dobrej woli pracowników poradni publicznej, jest możliwe uzyskanie opinii o odroczeniu nawet na początku roku.

Pamiętaj, że badanie gotowości szkolnej (trwa około 2, a niekiedy nawet więcej godzin) nie może być wykonywane częściej niż raz na pół roku. Wykonywane częściej byłoby nie tylko mniej wiarygodne, ale też zbyt obciążające dla dziecka.
Jeśli w publicznej poradni rejonowej nie widzisz woli współpracy, np. psycholog bez rozmowy z dzieckiem powtarza puste hasła: "na pewno sobie poradzi"- szukaj poradni prywatnej!

Opinia poradni prywatnej jest ważna. Dyrektor nie może jej kwestionować. Psycholog to psycholog, poradnia to poradnia. Nikt nie kwestionuje przecież decyzji czy zaświadczeń od lekarzy w prywatnych szpitalach i przychodniach. Ponieważ słyszymy od Was, że szkoły niekiedy nie chcą uwzględniać opinii z poradni niepublicznych, specjalnie dopytywaliśmy panią minister podczas spotkania w kancelarii premiera. Minister Kluzik Rostkowska zapewniała nas, że opinie z poradni prywatnych będą uznawane. Zapis, że opinie z poradni niepublicznych będą ważne znalazł się też w projekcie nowej ustawy czytaj

Pomocny w pisaniu podania o odroczenie może być ten artykuł: Aspekty gotowości szkolnej

Na dzień dzisiejszy stan prawny jest taki, że dyrektor szkoły podejmuje decyzję o odroczeniu. Zapowiadana jest zmiana prawa w tej kwestii. Decyzję o odroczeniu de facto będzie podejmowała poradnia (publiczna lub niepubliczna).

W rozmowie z dyrektorem bądź uprzejmy, ale pewny swojego zdania i powołuj się na dobro Twojego dziecka. Pamiętaj, że żaden dyrektor nie chce problemów w swojej szkole, ani natury wychowawczej (dziecko, które utrudnia nauczycielom prowadzenie lekcji) ani natury biurokratycznej (np. skargi do kuratorium, że szkoła nie respektuje praw dzieci). Przekonaj go, że odroczenie Twojego dziecka będzie korzystne dla wszystkich lub poczekaj aż nowe przepisy o odraczaniu się uprawomocnią i przychylność dyrekcji nie będzie już niezbędna.

Decyzja o odroczeniu wbrew opiniom niektórych osób nie będzie się "ciągnęła" za dzieckiem. Przecież połowa rocznika 2008 i tak nie musi iść do szoły. Z naszych informacji wynika, że odraczanie dzieci z pierwszej połowy roku staje się coraz powszechniejsze. Dzięki odroczeniu Twoje dzieco nie będzie najmłodsze w grupie. Będzie miało o wiele większe szanse na sprawdzianach i egzaminach.
Polecamy: Czy odraczanie to dobry pomysł?

źródło: www.ratujmaluchy.pl 

 

Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
6 + 5 =
Nie ma żadnego komentarza w tej wiadomości