Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » PiS Aktualności » Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia przed wyborami samorządowymi 2014.
Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia przed wyborami samorządowymi 2014.
Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia przed wyborami samorządowymi 2014.
2014-09-11

16 listopada br. odbędą się w Polsce wybory władz samorządowych: prezydentów i burmistrzów miast, radnych miast, powiatów, gmin i radnych sejmików wojewódzkich. Wyniki tych wyborów mogą sprzyjać rodzinie i budowaniu cywilizacji życia w naszej Ojczyźnie lub przeciwnie, spowodować osłabienie rodziny, a nawet nieść zagrożenie w sprawie fundamentalnej, jaką jest ochrona życia człowieka.

Jak pokazały ostatnie doświadczenia, decyzje władz samorządowych mogą mieć i mają wpływ na kształtowanie polityki społecznej i finansowanie zadań oraz programów, które mogą służyć życiu i rodzinie, ale także w nie uderzać. Przykład działania prezydent Warszawy, której decyzja odwołania dyrektora zasłużonego szpitala położniczego tylko dlatego, że odmówił on uczestnictwa w procederze pozbawiania życia dzieci poczętych, pokazuje wpływ samorządu na obsadzanie ważnych społecznie stanowisk.

Inny przykład: władze samorządowe mogą finansowo wspierać głęboko nieetyczną procedurę in-vitro, w trakcie której ginie ponad 90 procent powołanych do życia dzieci, z drugiej strony mogą wspierać etyczną, a także wielokrotnie skuteczniejszą i tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, jaką jest naprotechnologia.

Władze samorządowe, którym podlegają szkoły, mogą wspierać programy odpowiedzialnego wychowania do życia w rodzinie (edukacja seksualna typu A, oficjalnie realizowana w polskiej szkole) lub godzić się na demoralizujące naszą młodzież programy biologistycznej seksedukacji (edukacja seksualna typu B) czy wprowadzanie do nauczania elementów skrajnie niebezpieczniej ideologii gender.

Apelujemy, aby wszyscy, którym leży na sercu ochrona życia każdego człowieka oraz prawe wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu odpowiedzialności za siebie, rodzinę i Ojczyznę, wzięli udział w wyborach samorządowych. Trzeba, aby nasze głosy zostały oddane na kandydatów i ugrupowania czy partie, które jednoznacznie opowiadają się za ochroną życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wzmocnieniem rodziny opartej na fundamencie nierozerwalnego małżeństwa, mówią zdecydowane NIE aborcji, eutanazji, procedurze in – vitro, demoralizującej seksedukacji typu B, mówią NIE ideologii gender. Dlatego chcąc skutecznie budować cywilizację życia w naszej Ojczyźnie, nie możemy oddać swoich głosów na kandydatów z SLD, PO czy Twojego Ruchu.

W roku kanonizacji naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II uczyńmy jego słowa, wypowiedziane 19 czerwca 1983 roku na Jasnej Górze, zasadniczym kryterium naszych ocen i decyzji wyborczych: „Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.

dr Paweł Wosicki  -  Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr inż. Antoni Zięba  -  Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Anna Dyndul  -  Sekretarz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Warszawa, 8 września 2014 r.

Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
6 + 2 =
Nie ma żadnego komentarza w tej wiadomości