Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
O Błoniu

Błonie - nazwa pochodząca prawdopodobnie od dużej przestrzeni, równiny pokrytej trawą - łąki. Najstarsze zapisy sięgają przełomu X-XI w., kiedy to zaczątkiem miasta był gród leżący na Równinie Łowicko-Błońskiej, należący do kasztelanii rokickiej - Błonie jest o kilkaset lat starsze od Warszawy. Centrum zachowało XIV-wieczny układ ulic. Pod względem architektonicznym na rynku i przy przylegających ulicach dominują kamieniczki z końca XIX i początku XX wieku.

Niewielka ponad 20-tysięczna gmina, centrum położone ok. 28 kilometrów na zachód od granic Warszawy, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 (Moskwa - Berlin) z drogą nr 579 łączącą trasę katowicką z trasą gdańską, do niedawna typowo rolnicza - w ostatnich latach zaczęła zmieniać profil. Na dawnych terenach rolnych lokują swoje siedziby i magazyny duże międzynarodowe firmy. Tylko 2 kilometry dzielą granice gminy od planowanej autostrady A2. Dodatkowo przez tereny gminne przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa wschód - zachód, a przy stacji PKP w Błoniu znajduje się bocznica kolejowa przystosowana do rozładunku materiałów budowlanych, kontenerów itp.
 
Dynamicznie rozwija się handel oraz sektor usługowy, istnieją duże bazy logistyczne i zakłady produkcyjne. Wspaniała lokalizacja stanowi o atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.
 
Plany rozwoju to przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego, tworzenie nowych zakładów pracy, rozwój budownictwa mieszkaniowego i bazy wypoczynkowej.
 
Powierzchnia: miasto 912 ha, gmina 7672 ha
 
Liczba ludności: 20 035 - stan na: 31.12.2009 r.
 
Na terenie gminy znajdują się:
 
 
6 oddziałów banków
 
placówki ochrony zdrowia: Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Zakład Opieki Medycznej "Vita-Med" s.c. (+ filia w Bramkach), Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
 
placówki oświatowe: 6 przedszkoli publicznych, 2 przedszkola niepubliczne, 2 szkoły podstawowe samodzielne, 2 gimnazja samodzielne, Zespół Szkół w Bieniewicach (szkoła podstawowa i gimnazjum), I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych
 
służby interwencyjne: Komisariat Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 4 Oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
 
W mieście znajduje się akwen zarybiany przez PZW.
 
Dogodne warunki do rozwoju sportu stwarzają kluby: KS "Błonianka", LKS "Olymp", UKS "Beta".
 
Wielkim atutem jest położony niedaleko Kampinoski Park Narodowy - miejsce wypoczynku mieszkańców Błonia, jak i Warszawy.
 

Żródło -  blonie.pl