Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » Archiwum wiadomości » Protest przeciw likwidacji komisariatów policji w Izabelinie i Lesznie
Protest przeciw likwidacji komisariatów policji w Izabelinie i Lesznie
Mieszkańcy dwóch gmin w Powiecie Warszawskim Zachodnim (PWZ) dowiedzieli się nieoficjalnie o planach komendanta powiatowego policji, który zamierza zlikwidować dwa komisariaty w miejscowościach - siedzibach gmin: w Izabelinie i Lesznie. Z inicjatywy działaczy Prawa i Sprawiedliwości zbierane są podpisy przeciw takiemu działaniu, które nie sprzyja poprawie bezpieczeństwa, a wręcz może skutkować  zwiększeniem zagrożeń i wzrostem liczby działań przestępczych.
Komendant powiatowy policji mł. insp. Waldemar Perdion tłumaczył radnym Rady Powiatu, że plany likwidacji dwóch komisariatów to jego autorska, ekspertymentalna koncepcja. Trudno uwierzyć w to, że policja sama działa przeciw skuteczności swoich działań, ograniczając dostępność mieskańców do funkcjonariuszy.
Należy raczej sądzić, że redukcja liczby placówek policji jest wymuszona przez zwierzchników komendanta powiatowego, a ośrodkiem decyzyjnym w tej sprawie, znanej z analogicznych przypadków w całej Polsce, jest resort spraw wewnętrznych, ktory szuka oszczędności kosztem bezpieczeństwa obywateli.
Dlatego poseł Mariusz Błaszczak 20 września 2013 r. wystąpił z interpelacją, w której protestuje przeciw likwidacji komisariatów policji i domaga się szczegółowych wyjaśnień od Bartłomieja Sienkiewicza, Ministra Spraw Wewnętrznych.    
Szczegóły w załączniku.
 
Zachęcamy mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego, szczególnie z gmin Izabelin i Leszno, do wysyłania protestów przeciw likwidacji komisariatów, na adres mailowy komendy powiatowej policji:
kppwawzach@policja.waw.pl
oraz do Komendanta Stołecznego Policji, który nadzoruje komende powiatową w Starych Babicach:
ksp.winspekcji@policja.waw.pl
 
Adres internetowy komendy powiatowej policji PWZ:
http://kppbabice.policja.waw.pl

zamieszczono: 20.09..2013 r.