Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » Obwodnica Blonia » Park rozrywki w Grodzisku Mazowieckim odrolniony!
Park rozrywki w Grodzisku Mazowieckim odrolniony!
Park rozrywki w Grodzisku Mazowieckim odrolniony!
2012-05-03

Park rozrywki Adventure World Warsaw (AWW) z dużym prawdopodobieństwem powstanie w gminie Grodzisk Mazowiecki. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało pozytywną decyzję w sprawie odrolnienia gruntów przylegających bezpośrednio do budowanej autostrady A2. Kompleks Adventure World Warsaw Parks&Resort ma być największym tematycznym parkiem rozrywki w Europie Środkowo-Wschodniej.

Park rozrywki ma powstać na północy gminy Grodzisk Mazowiecki nieopodal węzłą autostradowego "Grodzisk", który połącz autostradę A2 z Zachodnią Obwodnicą Grodziska Mazowieckiego. Kompleks AWW zaplanowano na ok. 228 ha położonych głownie na terenie wsi Kłudno Stare oraz na niewielkich fragmentach wsi Tłuste i Chlebnia.

Rollercoastery w miejsce kapusty i ziemniaków?

Dotychczas teren, na którym ma powstać grodziski park rozrywki, w zdecydowanej większości stanowiły grunty rolne – zarówno użytkowane rolniczo jaki i nieużytki, na których nielicznie rosną drzewa oraz krzaki śródpolne będące pozostałością w większości dawnej zabudowy zagrodowej. Tereny, na których mają powstać kolejki górskie, wodne zjeżdżalnie i luksusowe hotele, jeszcze w zeszłym roku wykorzystywano do uprawy: pszenicy, żyta, kukurydzy, ziemniaków, marchwi, kapusty oraz cebuli.

Zmiana zagospodarowania tego terenu jest konsekwencją położenia w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady i obwodnicy Grodziska Mazowieckiego, która będzie miała status drogi wojewódzkiej. Powstanie w pobliżu węzła autostradowego zapewni doskonałe powiązania komunikacyjne zarówno w skali lokalnej i regionalnej, jak i krajowej oraz międzynarodowej.

Dodatkowo atrakcyjność terenu znacznie podnosi niewielka odległość od Warszawy. Sprawia to, że teren ten jest szczególnie atrakcyjny inwestycyjnie. Jednocześnie ze względu na uciążliwości generowane przez inwestycje drogowe tej klasy, utrzymywanie w tym miejscu produkcji rolniczej nie ma sensu.

Procedura odrolnienia parku rozrywki

Ze względu na to, że w skład terenu, na którym ma powstać park rozrywki Adventure World Warsaw wchodzą wysokiej jakości grunty klas II i III, przekształcenie tego terenu z rolniczego na budowlany wymagało specjalnej procedury. Decyzję o wyłączeniu wysokiej jakości gruntów spod produkcji rolnej wydaje minister rolnictwa i rozwoju wsi po zasięgnięciu opinii izb rolniczych i marszałka województwa. Do tego znaczenie ma również skala przekształcenia – jest to największe na Mazowszu przekształcenie terenów rolniczych w budowlane.

W 2011 roku Mazowiecka Izba Rolnicza wydała negatywną opinie odnośnie odrolnienia gruntów pod planowaną inwestycję na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Ta opinia mogła pokrzyżować plany budowy parku rozrywki AWW. Po przemyśleniu całej sprawy Burmistrz Grodziska Mazowieckiego przedłożył Radzie Miejskiej uchwałę o wyłączeniu z opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod planowaną inwestycję ok. 25 ha, położonych we wsi Kłudno Nowe (Janów).

Wyłączone grunty to wysokiej klasy ziemie rolne położone z dala od autostrady niepotrzebne do przeprowadzenia inwestycji. Po dokonaniu zmiany przez grodziskich radnych Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wystąpił z ponowną prośbą o wydanie przychylnej opinii.

Dodatkowo zorganizowano wizję lokalną w celu zapoznania się członków izby rolniczej z sytuacją w rejonie planowanej inwestycji. Bezpośrednie sąsiedztwo rozkopanych terenów, na których budowana jest autostrada A2 i fragment Zachodniej Obwodnicy Grodziska Mazowieckiego połączonych węzłem „Grodzisk”, przekonały komisję do wydania przychylnej opinii w tej sprawie. Pozytywną opinie w tej materii wydał również Marszałek Województwa Mazowieckiego, którego zdanie również miało duże znaczenie w pomyślnym przebiegu procedury.

Thriller ministerstwa rolnictwa

Obie opinie były niezbędne do wydania decyzji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyłączeniu gruntów spod produkcji rolnej pod projektowany park rozrywki. Pierwotnie decyzja miała zapaść jeszcze w lutym 2012r. Oczekiwał tego Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, który zgodnie z procedurą występuje z takim wnioskiem oraz spółka Las Palm, która zarządza projektem Adventure Worls Warsaw.

Jednakże zamiast pozytywnej decyzji w lutym z ministerstwa przyszła informacja o przedłużeniu terminu rozpatrywania wniosku o kolejne dwa miesiące. Co prawda przedłużenie terminu podjęcia decyzji o odrolnieniu działek pod planowaną inwestycje nie zaburzyło procesu uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kłudna Starego i fragmentu wsi Tłuste i Chlebnia oraz przeprowadzania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki – proces przebiegła równolegle - jednakże mocno to skomplikowało kwestię wykupu działek pod park rozrywki.

Spółka Las Palm miała zawarte umowy przedwstępne nabycia działek od właścicieli w terminie do końca marca 2012 r. Warto przypomnieć, że termin wykupu gruntów był już jesienią zeszłego roku przesuwany. Już wtedy właściciele działek niechętnie podpisywali aneksy do umów. Wielu z nich miało plany wykorzystania środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Rolnicy nie wiedzieli, czy przygotowywać pola pod uprawy, czy nie.

Przedłużająca się niepewność – dodatkowo podsycana przez niektóre publikacje prasowe podważające wiarygodność inwestycji i spółki Las Palm z jej prezesem Peterem Mulderem na czele – skłoniły burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego do wystosowania pisma do ministerstwa rolnictwa z prośbą o skrócenie czasu rozpatrywania wniosku. Przypuszczano, że część właścicieli może mimo bardzo atrakcyjnych propozycji cenowych nie zgodzić się na kolejne przedłużanie umów.

9 marca 2012r. do Grodziska Mazowieckiego przyjechali decydenci z ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi. Na terenach objętym przekształceniem odbyła się wizja lokalna, która pozwoliła urzędnikom ministerialnym zapoznać się dogłębnie ze sprawą i wyrobić sobie zdanie w tej materii.

Szczęście Grodziska Mazowieckiego

Gmina Grodzisk Mazowiecki  może mieć dodatkowe powody do zadowolenia, gdyż może liczyć na ekstra zastrzyk finansowy w kwocie ok. 4,5 mln zł z tytułu transakcji kupna-sprzedaży ziemi pod park rozrywki. 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych wpływa do kasy gminy.

Pole na którym ma powstać park rozrywki Adventure World Warsaw. W tle budowana Autostrada A2 i wiadukt drogowy nad autostradą


 

 

Projekt zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki w okolicy Węzła Grodzisk. / Grafika: Gmina Grodzisk Mazowiecki

 

 

 

 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kłudna Starego i fragmentu wsi Tłuste i Chlebnia. Projekt jest opracowany pod inwestycję Adventure World Warsaw. / Grafika: Gmina Grodzisk Mazowiecki

 

 

 

 

 

 

źródło: www.infogrodzisk.pl