Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Wybory Samorządowe 2014

ROMAN BAKON - KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA BŁONIE

GŁOS MIESZKAŃCÓW - moim głosem w działaniu

 

Roman Bakon - absolwent  Politechniki Szczecińskiej. 

Doświadczenie zawodowe:

2002-2006 – wiceburmistrz Błonia, 
Właściciel gospodarstwa rolnego. Specjalizuje się w produkcji sadowniczej oraz zajmuje się hodowlą koni.

Doświadczenie pozazawodowe:

od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną na terenie gminy:
1998-2002 – radny miasta i gminy Błonie,
2003-2008 - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu,
2010-2014 – radny miasta Błonie, reprezentujący Komitet Prawo i Sprawiedliwość Błonie.

Wieloletni Prezes gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Honorowy Dawca Krwi.

Działalność polityczna:

od 2010- do teraz – członek Prawa i Sprawiedliwości.

Odznaczenia:

Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi za działalność społeczną na terenie miasta i gminy Błonie,
Odznaka Honorowa Czerwonego Krzyża III stopnia, 
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, 
Złota Odznaka klubu sportowego LZS za wieloletnią działalność w klubie, 
Medal za 15-lecie działalności w PCK.

Warszawa, 24 październia 2014 r.

----------------------------------------------------------

Przedstawiamy listę kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość BŁONIE do:

 

  • Rady Powiatu Warszawskiego-Zachodniego.
    Okręg nr 5 Błonie, Lista Nr 3:

1. Anna Karina Wieszczycka, przewodnicząca Komitetu Prawo i Sprawiedliwość w Błoniu, radna powiatu w latach 2006-2010, mgr ekonomii, ekspert w     dziedzinie zarządzania kryzysowego.


2. Ewa Domżał-Bocheńska, lekarz, 
przewodnicząca Koła Trzy Plus Stowarzyszenia Związku Dużych Rodzin


3. Ryszard Gmyrek, 
od 14 lat pracownik Urzędu Miejskiego w Błoniu, na stanowisku kierowca autobusu szkolnego. Wcześniej zatrudniony w PKS Grodzisk Mazowiecki.


4. Ewa Mazurkiewicz-Wysocka, 
filolog, pedagog-terapeuta, mama dużej rodziny – członek Zarządu Koła Trzy Plus w Błoniu. Założycielka, nauczycielka i wychowawca pierwszej na terenie Błonia klasy integracyjnej. Zaangażowana w niesienie pomocy potrzebującym wsparcia dzieciom młodzieży i rodzinom.


5. Andrzej Karlicki, mgr inżynier elektryk, informatyk-programista, przedsiębiorca od 20 lat, dyrektor i koordynator województwa mazowieckiego w Polskim Towarzystwie Informatycznym, trener szkoleniowy w zakresie IT, nauczyciel akademicki.


6. Włodzimierz Henryk Żabka, 
prezes powiatowego Polskiego Czerwonego Krzyża, członek władz wojewódzkich, członek władz gminnych i powiatowych Ochotniczych Straż Pożarnych.


7. Łukasz Jerzy Kudlicki, politolog, Szef Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Błoniu, od 11 lat pracuje w administracji: Urząd M. Stoł. Warszawy, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Sejm RP; działacz społeczny i dziennikarz, autor książek.

 

  • Rady Gminy i Masta Błonie

Okręg Wyborczy Nr 1  Grzegorz Bogdan Kołpaczyński, prywatny przedsiębiorca, ekonomista. Jego motto:Gmina to nie instytucja, Gmina to wspólnota


Okręg Wyborczy Nr 3  Arkadiusz Potępski, przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej Narutowicza 24. Aktywny społecznik.


Okręg Wyborczy Nr 5  Robert Szklarski, 
przedsiębiorca, wrażliwy na sprawy ludzkie. Jego specjalność to chleb powszedni. Zwolennik obniżenia opłat i podatków

Okręg Wyborczy Nr 6  Leszek Koźlicki, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Błoniu, członek Rady Parafialnej.


Okręg Wyborczy Nr 8  Grażyna Janina Laskowska, d
ziałaczka w czasach opozycji, aktywna patriotka. Dobro zwykłych ludzi jest dla niej priorytetem.


Okręg Wyborczy Nr 9  Grzegorz Edward Wereszczyński, r
obotnik. Zapalony patriota i znawca historii. „Bóg Honor Ojczyzna” to jego świętość.

Okręg Wyborczy Nr 10 Krzysztof Wojtyński,  doświadczony samorządowiec i społecznik. Walczy o godne życie dla lokalnej społeczności. Potrzeby gminy zna na pamięć.


Okręg Wyborczy Nr 11 Jerzy Stanisław Syperek, 
wieloletni pracownik ZM Mera Błonie. Reprezentował załogę w trudnych sprawach pracowniczych.

Okręg Wyborczy Nr 13 Marek Kołkowski, pracuje z ludźmi i dla ludzi. Chce służyć lokalnej społeczności.

 

Okręg Wyborczy Nr 15 Jerzy Kazimierz Jaroszczak, wieloletni działacz i społecznik w Łodzi, obecnie mieszkaniec Passu. Oddany sprawom zwykłych ludzi. Głośno mówi NIE dla budowy farmy wiatrowej.

 


Okręg Wyborczy Nr 16 Grzegorz Artur Olędzki, 
Inżynier. Członek Rady Osiedlowej w Radzikowie. Działacz społeczny.  


Okręg Wyborczy Nr 17 Roman Mieczysław Bakon, ra
dny na medal – najaktywniejszy radny w kadencji Rady Miasta w latach 2010-2014. Właściciel gospodarstwa rolnego, działacz społeczny.

Okręg Wyborczy Nr 20 Agnieszka Maria Skomiał, pedagog specjalny, terapeuta. Na co dzień stara się pomagać ludziom. Zna potrzeby swojej gminy.


Okręg Wyborczy Nr 21 Waldemar Ośko, p
rzewodniczący powiatowy NSZZRI  „Solidarność”. Chce służyć całej gminie. Sprawy wsi są mu najbardziej bliskie.

 
Przedstawiamy listę kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w okręgu nr 7, obejmującym powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński
 
1. Anna Maria Krupka
2. Anna Ewa Sikora
3. Piotr Michał Uściński
4. Krzysztof Kawęcki
5. Krzysztof Roman Oksiuta
6. Przemysław Marcin Bryksa
7. Piotr Wojciechowski
8. Krzysztof Piechota
9. Stefan Traczyk
10. Witold Grzegorz Szpiczyński
11. Małgorzata Podgórska-Paciorek
12. Marzena Teresa Małek
13. Hanna Elżbieta Mierzejewska
14. Ireneusz Kulesza
15. Urszula Małgorzata Juhanowicz
16. Sylwia Maria Czauderna-Jurczyk
17. Iwona Barbara Niezabitowska
18. Katarzyna Mazurkiewicz
19. Damian Dariusz Olszewski
20. Bartłomiej Sebastian Misiewicz

zamieszczono: 7/10/2014r.
---------------------------------------------------------

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie 
Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie podpisało w poniedziałek (3.11) kilkoro kandydatów startujących w zbliżających się wyborach samorządowych z KW Prawo i Sprawiedliwość Błonie. W ten sposób wyraziliśmy swoją aprobatę dla wspierania działań prorodzinnych.

Podpisując certyfikat zadeklarowaliśmy, iż w przypadku objęcia przez nas funkcji publicznej, kierować się będziemy zasadami zawartymi w tzw. Katalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. W ten sposób zobowiązaliśmy się m.in. do pełnego zaangażowania w pracę na rzecz wspólnoty, kierowania się zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu, wspierania małżeństwa (związku kobiety i mężczyzny) oraz rodziny jako naturalnego środowiska wychowywania dzieci czy dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi według zasady roztropności, oszczędności i celowości ich wydawania.Celem oddolnie zrodzonej inicjatywy jest współpraca na rzecz dobra wspólnego poprzez promowanie działań i wartości przyjaznych rodzinie wśród samorządowców i wy

 

zamieszczono: 03/11/2014

---------------------------------------------------------------------

 

DEKLARACJA PROGRAMOWA SAMORZĄDOWCA PIS

1. PRACA: Podejmiemy działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i ochrony już istniejących.

2. INWESTYCJE: Dobrze wykorzystamy środki unijne. Zainwestujemy w rozwój polskich firm

3. ZDROWIE: Nie dopuścimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie może być przedmiotem gry rynkowej.

4. ROLNICTWO: Zadbamy o Polską wieś i rolników5. RODZINA: Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodziło się więcej dzieci.

5. RODZINA: Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodziło się więcej dzieci.

6. POMOC POTRZEBUJĄCYM: Nie zapomnimy o tych, którym bez własnej winy żyje się gorzej i którzy nie potrafią wyrwać się z biedy. Zadbamy o ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

7. BUDOWNICTWO: Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe

8. INFRASTRUKTURA: Rozbudujemy sieć lokalnych połączeń drogowych i kolejowych

9. EDUKACJA: Zatrzymamy nasilający się od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkół. Przywrócimy szkolnictwo zawodowe.

10. KULTURA: W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjnie wzmocnimy instytucje i ośrodki kultury.

Więcej tutaj: Deklaracja Samorządowca Prawa i Sprawiedliwości, zaprezentowana przez Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 20 września w Łodzi podczas ogólnopolskiej inauguracji programowej kampanii samorządowej PiS.

Łódź, 20 września 2014 r.

----------------------------------------------------------

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia przed wyborami samorządowymi 2014.

16 listopada br. odbędą się w Polsce wybory władz samorządowych: prezydentów i burmistrzów miast, radnych miast, powiatów, gmin i radnych sejmików wojewódzkich. Wyniki tych wyborów mogą sprzyjać rodzinie i budowaniu cywilizacji życia w naszej Ojczyźnie lub przeciwnie, spowodować osłabienie rodziny, a nawet nieść zagrożenie w sprawie fundamentalnej, jaką jest ochrona życia człowieka.

Jak pokazały ostatnie doświadczenia, decyzje władz samorządowych mogą mieć i mają wpływ na kształtowanie polityki społecznej i finansowanie zadań oraz programów, które mogą służyć życiu i rodzinie, ale także w nie uderzać. Przykład działania prezydent Warszawy, której decyzja odwołania dyrektora zasłużonego szpitala położniczego tylko dlatego, że odmówił on uczestnictwa w procederze pozbawiania życia dzieci poczętych, pokazuje wpływ samorządu na obsadzanie ważnych społecznie stanowisk.

Inny przykład: władze samorządowe mogą finansowo wspierać głęboko nieetyczną procedurę in-vitro, w trakcie której ginie ponad 90 procent powołanych do życia dzieci, z drugiej strony mogą wspierać etyczną, a także wielokrotnie skuteczniejszą i tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, jaką jest naprotechnologia.

Władze samorządowe, którym podlegają szkoły, mogą wspierać programy odpowiedzialnego wychowania do życia w rodzinie (edukacja seksualna typu A, oficjalnie realizowana w polskiej szkole) lub godzić się na demoralizujące naszą młodzież programy biologistycznej seksedukacji (edukacja seksualna typu B) czy wprowadzanie do nauczania elementów skrajnie niebezpieczniej ideologii gender.

Apelujemy, aby wszyscy, którym leży na sercu ochrona życia każdego człowieka oraz prawe wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu odpowiedzialności za siebie, rodzinę i Ojczyznę, wzięli udział w wyborach samorządowych. Trzeba, aby nasze głosy zostały oddane na kandydatów i ugrupowania czy partie, które jednoznacznie opowiadają się za ochroną życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wzmocnieniem rodziny opartej na fundamencie nierozerwalnego małżeństwa, mówią zdecydowane NIE aborcji, eutanazji, procedurze in – vitro, demoralizującej seksedukacji typu B, mówią NIE ideologii gender. Dlatego chcąc skutecznie budować cywilizację życia w naszej Ojczyźnie, nie możemy oddać swoich głosów na kandydatów z SLD, PO czy Twojego Ruchu.

W roku kanonizacji naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II uczyńmy jego słowa, wypowiedziane 19 czerwca 1983 roku na Jasnej Górze, zasadniczym kryterium naszych ocen i decyzji wyborczych: „Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.

dr Paweł Wosicki  -  Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr inż. Antoni Zięba  -  Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Anna Dyndul  -  Sekretarz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Warszawa, 8 września 2014 r.

----------------------------------------------------------

16 listopada będziemy wybierać blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich i prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura wyborów – tam, gdzie będzie to konieczne w przypadku wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów - 30 listopada.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym premier zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyznaczając datę wyborów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Obecna kadencja rad zakończy się w dniu 21 listopada 2014 r. 

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Prezes Rady Ministrów zarządza łącznie z wyborami do rad gmin. Wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów.

Wybory samorządowe będą po raz pierwszy przeprowadzane nie na podstawie oddzielnej ordynacji wyborczej, lecz obowiązującego od 2012 roku Kodeksu wyborczego, który reguluje sposób przeprowadzania wszystkich wyborów, a najistotniejsza zmiana to wprowadzenie w wyborach do rad gmin - z wyjątkiem miast na prawach powiatu - okręgów jednomandatowych. 

W ostatnich wyborach samorządowych osoby niepełnosprawne mogły głosować przez pełnomocnika; teraz dochodzi również możliwość, głosowania korespondencyjnego (stosowana już w wyborach parlamentarnych). Ponadto trzeba będzie sporządzić karty do głosowania dostosowane do stosowania nakładek alfabet Braille'a dla osób niewidzących czy niedowidzących. 

Zmieniają się też godziny głosowania. Do tej pory w różnych wyborach obowiązywały różne godziny; teraz we wszystkich wyborach lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21.

Więcej o wyborach w Błoniu dowiesz się tutaj 

Anna Wieszczycka

żródło: www.pap.pl

zamieszczono: 8 sierpnia 2014r.

----------------------------------------------------------------------------------

Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się 16 listopada. Są one organizowane raz na cztery lata i w 2014 roku pierwszy raz w okręgach jednomandatowych. Wybory samorządowe dotyczą wyboru takich władz jak: radni (gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich), wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast

Okręg jednomandatowy rozumiany jest jako jednostka utworzona w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów. W danym okręgu można uzyskać wyłącznie jeden mandat – otrzymuje go kandydat, który podczas wyborów otrzymał najwięcej głosów. Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów.

Błonie, 4 lata temu podzielone było na 3 okręgi: 2 miejskie i 1 wiejski. Obecnie, radni Błonia przyjęli Uchwałę  Nr XXIII/172/12 z dnia 16 lipca 2012 roku ustanawiającą nowy podział okręgów wyborczych. Ich liczba wynosi 21. Oznacza to, iż będziemy wybierać 21 radnych.

 

Tabela nr 1. Wykaz okręgów w gminie Błonie

Okręgi wyborcze do Rady Gminy Błonie

Granice okręgu wyborczego

 
 

Okręg wyborczy nr 1

Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Bykowskiego, Cicha, Graniczna, Jasna, Klonowa, Kombatantów, Krzywa, Lesznowska, Modlińska, Nadrzeczna, Narodowych Sił Zbrojnych, Passowska, Piaskowa, Sochaczewska (nr parzyste), Spedyzyjna, Trojańczyka, Wierzbowa, Zacisze, Zapomniana

 
 

Okręg wyborczy nr 2

Dobrzyńskiego, Kamosińskiego, Karczewskiego, Mazowiecka, Niemstaka, Polna, Poprzeczna, Powstańców (nr nieparzyste), Solidarności, Spacerowa, Staszica, Szarych Szeregów, Stefana Szparagi, Wąska

 
 

Okręg wyborczy nr 3

Armii Krajowej, Narutowicza, Targowa

 
 

Okręg wyborczy nr 4

Egelmana, ks. Prałata Z. Kniołka, Powstańców (nr parzyste), Sochaczewska (nr nieparzyste), Warszawska.

 
 

Okręg wyborczy nr 5

Traugutta, Kilińskiego

 
 

Okręg wyborczy nr 6

Wyszyńskiego, Poznańska

 
 

Okręg wyborczy nr 7

Aleja Norwida, Piłsudskiego (od 3 maja do Mickiewicza), Okrzei

 
 

Okręg wyborczy nr 8

3 maja, Asnyka, Krótka, Kulisiewiczów, Ogrodowa, Poniatowskiego (od Powstańców do Mickiewicza), Przejazd Sienkiewicza, Wiejska

 
 

Okręg wyborczy nr 9

11 Listopada, Bajkowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Nowa, Nowakowskiego, Piwna, Rynek, Szkolna, Wspólna

 
 

Okręg wyborczy nr 10

Aksamitna, Bieniewicka, Grodziska, Kolejowa, Kwiatowa, Niecała, Nowomiejska, Plantowa, Przytulna, Sadowa, Towarowa

 
 

Okręg wyborczy nr 11

Fabryczna, Faszczycka, Kwiatów Polnych, Mikołaja z Błonia, Mokra, Moniuszki, Pogodna, Przeskok, Słoneczna, Składowa, Uśmiech

 
 

Okręg wyborczy nr 12

Grażyny, Harcerska, Konopnickiej, Krasickiego, Orzeszkowej, Parkowa, Piłsudskiego (od Mickiewicza do torów PKP), Projektowana, Przybysza, Słowackiego, Żeromskiego

 
 

Okręg wyborczy nr 13

Brzozowa, Plater, Jagiellońska, Jaśminowa, Kalinowa, Kopernika, Legionów, Łukasińskiego, Macieja z Błonia, Mała, Mickiewicza, Okrężna, Poniatowskiego (od Mickiewicza do torów PKP), Reymonta, Sowińskiego, Szopena, Śląska

 
 

Okręg wyborczy nr 14

Bieniewo-Parcela, Bieniewo-Wieś, Cholewy, Górna Wieś, Marysinek, Nowa Górna, Nowy Łuszczewek, Rochaliki, Stary Łuszczewek, Wawrzyszew, Wola Łuszczewska

 
 

Okręg wyborczy nr 15

Błonie-Wieś, Dębówka, Nowa Wieś, Pass, Piorunów

 
 

Okręg wyborczy nr 16

Radzików

 
 

Okręg wyborczy nr 17

Bramki

 
 

Okręg wyborczy nr 18

Konstantów, Nowe Faszczyce, Stare Faszczyce

 
 

Okręg wyborczy nr 19

Bieniewice

 
 

Okręg wyborczy nr 20

Górna, Łąki, Radonice, Żukówka

 
 

Okręg wyborczy nr 21

Białuty, Białutki, Kopytów, Kopytów-Majątek, Łaźniew, Łaźniew-Majątek, Łaźniewek, Radzików Wieś, Witki, Rokitno, Rokitno Wieś

 
 

Dodatkowo radni Błonia przyjęli Uchwałą Nr XXIII/173/12 z dnia 16 lipca 2012 roku, nowy podział gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Tabela nr 2. Nowe siedziby Komisji Obwodowej

SIEDZIBA KOMISJI OBWODOWEJ

Granice obwodu głosowania

 

LKS "Olymp"
ul. Lesznowska 15A

Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Bykjowskiego, Cicha, Graniczna, Jasna, Klonowa, Kombatantów, Krzywa, Lesznowska, Modlińska, Nadrzeczna, Narodowych Sił Zbrojnych, Passowska, Piaskowa, Sochaczewska (nr parzyste), Spedycyjna, Trojańczyka, Wierzbowa, Zacisze, Zapomniana, Dobrzyńskiego, Kamosińskiego, Karczewskiego, Mazowiecka, Niemstaka, Polna, Poprzeczna, Powstanców (nr nieparzyste), Solidarności, Spacerowa, Staszica, Szarych szeregów, Stefana Szparagi, Wąska

 

SP Nr 2
ul. Narutowicza 21

Armii Krajowej, Narutowicza, Targowa, Wyszyńskiego, Poznańska

 

Gimnazjum Nr 2
ul. Narutowicza 4

Engelmana, ks. Prałata Kniołka, Powstańców (nr parzyste), Sochaczewska (nr nieparzyste), Warszawska, 3 maja, Asnyka, Krótka, Kulisiewiczów, Ogrodowa, Poniatowskiego (od Powstańców do Mickiewicza) Przejazd, Sienkiewicza, Wiejska

 

Centrum Kultury

Traugutta, Kilińskiego, Aksamitna, Bieniewicka, Grodziska, Kolejowa, Kwiatowa, Niecała, Nowomiejska, Plantowa, Przytulna, Sadowa, Towarowa

 

Przedszkole Publiczne Nr 2
ul. Piłsudskiego 25A

Al. Norwida, Piłsudskiego (od 3 maja do Mickiewicza), Okrzei, Grażyny, Harcerska, Konopnickiej, Krasickiego, Orzeszkowej, Parkowa, Piłsudskiego (od Mickiewicza do torów PKP), Projektowana, Przybysza, Słowackiego, Żeromskiego

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Poniatowskiego 19

11 listopada, Bajkowa, JP II, Kościuszki, Nowa, Nowakowskiego, Piwna, Rynek, Szkolna, Wspólna, Brzozowa, Plater, Jagiellońska, Kalinowa, Kopernika, Legionów, Łukasińskiego, Macieja z Błonia, Mała, Mickiewicza, Okrężna, Poniatowskiego, (od Mickiewicza do torów PKP), Reymonta, Sowińskiego, Szopena, Śląska

 

Zespół Szkół Nr 1
ul. Łąki 2

Fabryczna, Faszczycka, Kwiatów Polnych, Mikołaja z Błonia, Mokra, Moniuszki, Pogodna, Przeskok, Słoneczna, Składowa, Uśmiech

 
 

Zespół Szkół Nr 1
ul. Łąki 2

Górna, Łąki, Radonice, Żukówka

 

Dom Kultury w Radzikowie

Radzików, Białuty, Białutki, Kopytów, Kopytów-Majątek, Łaźniew, Łaźniew - Majątek, Łąźniewek, Radzików Wieś, Rokitno, Rokitno-Majątek, Witki

 

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach ul. Pólnocna 18

Bramki

 

OSP Górna Wieś

Bieniewo-Parcele, Bieniewo-Wieś, Cholewy, Górna Wieś, Marysinek, Nowa Górna, Nowy Łuszczewek, Rochaliki, Stary Łuszczewek, Wawrzyszew, Wola Łuszczewska

 

Zespół Szkół w Bieniewicach

Bieniewice

 

Zespół Szkół w Bieniewicach

Kanstantów, Nowe Faszczyce, Stare Faszczyce, Błonie - Wieś, Debówka, Nowa Wieś, Pass, Piorunów

 

Opracowała: Anna Wieszczycka